STRONA GŁÓWNA    OGŁOSZENIA     GRUPY DUSZPASTERSKIE    KRONIKA    ROZWAŻANIA EWANGELII    KONTAKT  

 • PARAFIA
 • KANCELARIA
 • MSZE ŚWIĘTE
 • SAKRAMENTY
 • CHRZEST
 • POKUTA
 • EUCHARYSTIA
 • BIERZMOWANIE
 • NAMASZCZENIE CHORYCH
 • KAPŁAŃSTWO
 • MAŁŻEŃSTWO
 • I KOMUNIA ŚW.
 • PORADNIA RODZINNA
 • GAZETKA PARAFIALNA
 • BIBLIOTECZKA PARAFIALNA
 • POLECAMY
 • Odwiedziło nas
  436871
  gości

  BIERZMOWANIE

  1. Zapisy kandydatów do bierzmowania odbywają się przez formularz znajdujący się pod linkiem: https://forms.gle/z4v1bH6uU3sw14AUA. Prosimy o wypełnienie formularza również osoby, które zgłosiły się do przygotowania do bierzmowania w czerwcu br.

  2. Jeśli kandydat do bierzmowania mieszka poza Parafią pw. św. Faustyny w Rotmance, należy dostarczyć zgodę na przygotowanie i przyjęcie bierzmowania w naszej parafii – do końca września.

  3. Jeśli kandydat do bierzmowania został ochrzczony w innej parafii, należy dostarczyć akt chrztu (ad sacra) – do końca listopada.

  4. Msze święte dla kandydatów do bierzmowania odbywają się w każdą niedzielę o 18.00.

  5. Spotkania – katechezy parafialne dla kandydatów będą odbywać się raz w tygodniu, w środę, o godzinie 19.00. Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę, 20 września 2023 roku.

  6. W tygodniu, w którym przypada I piątek miesiąca, zamiast spotkania w grupach jest jedno spotkanie dla wszystkich kandydatów po mszy świętej o godz. 18.00.

  Jakie dokumenty są potrzebne?

  Dokumenty potrzebne do sakramentu bierzmowania to:
  • metryka chrztu świętego,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

  Tekst deklaracji kandydata do sakramentu bierzmowania

  Ja, ........................................................................................................... 

  oświadczam, że pragnę przystąpić do sakramentu bierzmowania w Parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej. Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego sakramentu i zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków:

  • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we mszy świętej (najlepiej o godz. 18.00);
  • regularnie przystępować do sakramentu pokuty (w pierwsze piątki miesiąca);
  • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej;
  • systematycznie brać udział w spotkaniach przygotowujących do bierzmowania;
  • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach (Wielki Post), Triduum Paschalnym;
  • odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Nieodpowiednie zachowanie może automatycznie skutkować przełożeniem przygotowania na kolejny rok. Kandydat powinien wykazać się znajomościąpytań katechizmowych, modlitw oraz wiedzą na temat bierzmowania. 

  Wszędzie będę starał(a) się być świadkiem wiary w Boga. Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do sakramentu bierzmowania.

  Liturgiczna Służba Ołtarza
  Żywy Różaniec
  Chór Soli Deo
  Caritas
  Krąg Biblijny
  Domowy Kościół
  Schola
  Rodzina Szensztadzka
  Wspólnota Marana Tha
  Gaudete
  ministranci
  Rada Duszpasterska
  Apostołki Maryi
  Rycerze Kolumba
  LITURGIA NA DZIŚ
  http://niezbednik.niedziela.pl
  https://modlitwawdrodze.pl