STRONA GŁÓWNA    OGŁOSZENIA     GRUPY DUSZPASTERSKIE    KRONIKA    ROZWAŻANIA EWANGELII    KONTAKT  

 • PARAFIA
 • KANCELARIA
 • MSZE ŚWIĘTE
 • SAKRAMENTY
 • PORADNIA RODZINNA
 • GAZETKA PARAFIALNA
 • BIBLIOTECZKA PARAFIALNA
 • POLECAMY
 • Odwiedziło nas
  494222
  gości

  PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

  W maju 2005 roku grupa parafian stworzyła Parafialny Zespół Caritas, którego celem jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Świętem patronalnym PZC jest Święto Miłosierdzia Bożego, a patronem jest św. brat Albert Chmielowski.

  Pomagamy osobom potrzebującym z naszej parafii, wspieramy też diecezjalne akcje humanitarne.

  Prosimy o informacje o osobach potrzebujących wsparcia w miarę możliwości będziemy im pomagać, czy też organizować pomoc  jako PZC mamy wsparcie (zaplecze) w postaci archidiecezjalnego Caritasu.

  Nasz zespół

  Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas w naszej parafii tworzą:

  • przewodniczący – ks. proboszcz Andrzej Kosowicz,
  • prezes – Robert Jakubiak,
  • skarbnik – Jadwiga Jakubiak.

  Członkowie PZC to: Teresa Krystman, Krystyna Kowalska, Elżbieta Leśniak oraz Leontyna Dubiak.

  W PZC pracują wolontariusze uczestniczący systematycznie w pracach zespołu oraz osoby wspierające. Wszystkich wolontariuszy obowiązuje w sumieniu tajemnica w odniesieniu do spraw i osób, którym pomagają. Członkowie PZC mają obowiązek troszczenia się o pogłębianie własnego życia religijnego oraz dokształcanie się w dziedzinie pracy charytatywnej.

  Spotkania

  Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Rozpoczynają się one Mszą Świętą o godz. 18.00.

  Środki na działalność

  PZC czerpie potrzebne do prowadzenia działalności statutowej środki materialne z różnych źródeł, w szczególności z:

  • dochodów z imprez (festyny, loterie, aukcje…),
  • ofiar pieniężnych i w naturze,
  • dotacji instytucji kościelnych i publicznych,
  • darowizn, spadków i zapisów,
  •  funduszy parafialnych,
  • własnej działalności gospodarczej,
  •  innych źródeł według praktyki parafialnej i diecezjalnej.
  Nasz numer konta

  Posiadamy odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzimy środki dla realizacji celów statutowych:

  Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Faustyny Kowalskiej w Rotmance
  ul. Św. Faustyny 10
  83-010 Straszyn

  Bank Millenium: 89 1160 2202 0000 0000 7393 4736

  1% dla potrzebujących

  Informujemy, że od 1 stycznia 2004 roku podatnik osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku.

  W każdym roku, dokonując rozliczenia za miniony rok podatkowy, mamy możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz 24 Caritas diecezjalnych. Należy podkreślić, że jeden procent nie jest dodatkową opłatą na rzecz państwa, dzięki temu mechanizmowi podatnik może świadomie zadecydować, na jakie konkretne cele chce przeznaczyć 1% swojego podatku.

  Caritas Archidiecezji Gdańskiej Organizacja Pożytku Publicznego
  KRS: 0000247280, konto: 91 1160 2202 0000 0000 6986 7490

   

  Liturgiczna Służba Ołtarza
  Żywy Różaniec
  Chór Soli Deo
  Caritas
  Krąg Biblijny
  Domowy Kościół
  Schola
  Rodzina Szensztadzka
  Wspólnota Marana Tha
  Gaudete
  ministranci
  Rada Duszpasterska
  Apostołki Maryi
  Rycerze Kolumba
  LITURGIA NA DZIŚ
  http://niezbednik.niedziela.pl
  https://modlitwawdrodze.pl