STRONA GŁÓWNA    OGŁOSZENIA     GRUPY DUSZPASTERSKIE    KRONIKA    ROZWAŻANIA EWANGELII    KONTAKT  

 • PARAFIA
 • KANCELARIA
 • MSZE ŚWIĘTE
 • SAKRAMENTY
 • PORADNIA RODZINNA
 • GAZETKA PARAFIALNA
 • BIBLIOTECZKA PARAFIALNA
 • POLECAMY
 • Odwiedziło nas
  528419
  gości

  LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

  Kim jest ministrant?

  Po łacinie „ministrare” znaczy `służyć`. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo „ministrant” wskazuje szczególnie na służbę podczas Mszy Świętej. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu przy przygotowywaniu ołtarza i darów potrzebnych do ofiary Mszy Świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy.

  Ministrant jest tym, który niesie znaki

  Ministrant w czasie liturgii nosi określone przedmioty, które są niezbędne w jej sprawowaniu i mają szczególnie duże znaczenie. Mają one ludziom wierzącym wskazywać na inną rzeczywistość.

  Ministrant powinien sam być znakiem

  Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest zarówno sprawą kapłana, jak i sprawą całej parafii oraz wszystkich wiernych! Pokazuje też, że „uczestniczyć w liturgii” to nie tylko słuchać i oglądać, ale też współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w nią angażując!

  Nie tylko ministranci

  Liturgiczna Służba Ołtarza to nie tylko ministranci, lecz także aspiranci i lektorzy. Aspirant jest kandydatem na ministranta. Natomiast lektorem zostaje ministrant, który służył przez kilka lat. Zadaniem lektora jest odczytywanie Słowa Bożego, komentarzy mszalnych lub wezwań do modlitwy powszechnej.

  Kto jest patronem ministrantów?

  Patronami ministrantów są m.in. św. Jan Berchmans i św. Stanisław Kostka.

  Jan Berchmans urodził się w Diest, w dzisiejszej Belgii, w 1599 roku. Po trzyletniej nauce u miejscowego proboszcza, który przygotował chłopców do kapłaństwa, wstąpił do kolegium jezuickiego  w Mechlin. Rok później rozpoczął nowicjat. W 1618 roku odbył pieszo dziesięciotygodniową podróż do Rzymu, aby kontynuować studia w kolegium rzymskim. Jednak nie dane mu było dożyć święceń  kapłańskich, ponieważ w wieku 22 lat ciężko zachorowało. Kiedy leżał na łożu śmierci, chwycił różaniec, krucyfiks i księgę reguł, po czym zawołał: "To są moje trzy skarby, posiadając je, umieram szczęśliwy". Zmarł następnego dnia – 13 sierpnia 1621 roku. Został beatyfikowany przez papieża Piusa IX w 1865 roku, a kanonizowany przez papieża Leona XIII w 1887 roku.
  Jan Berchmans od najmłodszych lat odznaczał się pilnością w nauce i szczerą pobożnością. Chętnie usługiwał innym, był też towarzyski i wesoły.

  Stanisław Kostka urodził się 28 grudnia 1550 roku w Rostkowie pod Przasnyszem na Mazowszu. Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich. Kiedy miał 14 lat, został razem z bratem wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Stanisław połączył naukę z życiem religijnym. W grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Nagłe uzdrowienie przypisał Matce Bożej, do której miał wielkie nabożeństwo. Stanisław pragnął wstąpić do zgromadzenia jezuitów, ale nie mógł liczyć na pozwolenie rodziców. Dlatego w sierpniu 1567 roku, pieszo, w przebraniu, uciekł z Wiednia. Dotarł do Dyllingi w Bawarii (ok. 650 km), gdzie zgłosił się do późniejszego świętego - Piotra Kanizjusza. Ten wysłał go do Rzymu. Tam 28 października 1567 roku został przyjęty przez Franciszka Borgiasza (kolejnego przyszłego świętęgo) do nowicjatu jezuitów. W wieku 18 lat złożył śluby zakonne. Niestety, niedługo potem, 14 sierpnia 1568 roku, zmarł w Rzymie na malarię.
  Stanisław Kostka swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. Nic więc dziwnego, że jego kult zrodził się spontanicznie, natychmiast po jego śmierci. Kiedy w dwa lata później otwarto grób, znaleziono ciało nietknięte rozkładem. Stanisław Kostka został beatyfikowany w 1670 roku przez papieża Klemensa X, a kanonizowany w 1726 roku przez papieża Benedykta XIII.

  Kim są ministranci na Rotmance?

  Nie jesteśmy grupą świętych, ale niewątpliwie staramy się w swoim życiu – także poza kościołem – podobać się Panu Jezusowi!
  Jest nas w sumie ponad dwudziestu. Najmłodsi to uczniowie I klasy szkoły podstawowej, a najstarsi to studenci.  Niektórzy z nas służą od 10 lat, inni od tygodnia.

  Kiedy się spotykamy?

  • Lektorzy i ministranci – w drugą i czwartą sobotę miesiąca, o godz. 10.00.
  • Kandydaci na lektorów – w trzecią sobotę miesiąca, o godz. 10.00.
  • Aspiranci – w trzecią sobotę miesiaca, o godz. 9.00.

  Jeśli chciałbyś się włączyć do naszej wspólnoty, przyjdź i powiedz o tym Księdzu w zakrystii albo „zapukaj” na naszą zbiórkę. Zapraszamy!

   


   

  Liturgiczna Służba Ołtarza
  Żywy Różaniec
  Chór Soli Deo
  Caritas
  Krąg Biblijny
  Domowy Kościół
  Schola
  Rodzina Szensztadzka
  Wspólnota Marana Tha
  Gaudete
  ministranci
  Rada Duszpasterska
  Apostołki Maryi
  Rycerze Kolumba
  LITURGIA NA DZIŚ
  http://niezbednik.niedziela.pl
  https://modlitwawdrodze.pl