STRONA GŁÓWNA    OGŁOSZENIA     GRUPY DUSZPASTERSKIE    KRONIKA    ROZWAŻANIA EWANGELII    KONTAKT  

 • PARAFIA
 • KANCELARIA
 • MSZE ŚWIĘTE
 • SAKRAMENTY
 • PORADNIA RODZINNA
 • GAZETKA PARAFIALNA
 • BIBLIOTECZKA PARAFIALNA
 • WARSZTATY RODZINNE
 • POLECAMY
 • Odwiedziło nas
  172614
  gości

   

  ŻYWY RÓŻANIEC

  Różaniec jest moją umiłowaną modlitwą.
  Modlitwą cudowną. Cudowną w swej prostocie
  i w swej głębi.
  (Jan Paweł II)

  Wspólnota Żywego Różańca przy Parafii pw. św. Faustyny w Rotmance powstała w 1999 roku z inicjatywy Księdza Proboszcza:

  • pierwsza róża powstała w marcu 1999 roku. Gromadziła się ona na modlitwie jeszcze w kaplicy przy ul. Topolowej – w najpiękniejszej katedrze garażowej świata. Jej patronką została św. Faustyna Kowalska;
  • druga róża powstała w czerwcu 1999 roku, czyli trzy miesiące po pierwszej róży - taka była potrzeba modlitwy wśród sióstr naszej parafii. Patronką tej róży jest św. Cecylia;
  • trzecia róża powstała w 2000 roku. Jej patronką jest św. Barbara;
  • czwarta róża powstawała w 2002 i 2003 roku. Jej patronką jest św. Monika;
  • piąta róża została utworzona w 2017 roku. Jej patronem jest św. Stanisław Kostka. Jest to róża, która w sposób szczególny modli się za dzieci;
  • szósta róża powstała w 2018 roku. Jest to róża męska, a jej patronem jest św. Józef.

  Współczesność, czyli co robimy?

  Pielgrzymujemy po sanktuariach maryjnych, aby uczyć się od Maryi trwania przy Chrystusie. Podejmujemy modlitwę w intencjach Kościoła Powszechnego, Ojca Świętego, jak również w intencjach misyjnych. Prowadzimy Apele Jasnogórskie oraz trwamy na adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze piątki miesiąca i przy Grobie Jezusa w Wielki Piątek. Włączamy się również w przygotowanie ołtarza na Boże Ciało.

  Ciągle uczymy się Różańca, aby przez formację duchową odczytywać w swoim życiu tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne.

  Kiedy się spotykamy?

  Spotykamy się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 17.30 w kościele. Wówczas wymieniamy tajemnice oraz odmawiamy wspólnie różaniec. 

  Dołącz do nas

  Do naszych szeregów zapraszamy wszystkich, którzy pragną włączyć się w łańcuch modlitwy różańcowej. Jeżeli czujesz w sercu taką potrzebę, przyjdź na nasze spotkanie lub zapytaj o nas ks. proboszcza.

  INTENCJE PAPIESKIE NA 2021 ROK

  Styczeń

  Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

  Luty

  Módlmy się w intencji kobiet – ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchane.

  Marzec

  Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

  Kwiecień

  Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

  Maj

  Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

  Czerwiec

  Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwości.

  Lipiec

  Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

  Sierpień

  Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

  Wrzesień

  Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

  Październik

  Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

  Listopad

  Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo wypalenie zawodowe znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

  Grudzień

  Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

   

  INTENCJE RÓŻY MODLĄCEJ SIĘ ZA DZIECI NA 2021 ROK

  Styczeń: prośmy o błogosławieństwo dla wszystkich dzieci, aby każdego dnia doświadczały Bożej miłości i aby w ich życiu wypełniała się wola Boża.

  Luty: za dzieci, które cierpią z powodu swoich rodziców, aby znalazły pomoc i wsparcie w dobrych ludziach.

  Marzec: o dobre środowisko wzrastania dla dzieci objętych modlitwą tej Róży.

  Kwiecień: za dzieci, aby krew Chrystusa obmyła je z krzywd wyrządzonych przez dorosłych.

  Maj: za rodziców, aby znajdowali czas dla dzieci i potrafili rozmawiać z nimi o sprawach wiary.

  Czerwiec: za rodziców, aby uwrażliwiali swoje dzieci na dbałość o przyrodę, jej zasoby i piękno.

  Lipiec: módlmy się o Miłość w życiu dzieci i umiejętność dzielenia się nią z innymi.

  Sierpień: aby Maryja wspierała rodziców w walce ze słabościami, które najbardziej dotykają dzieci, zwłaszcza z problem uzależnienia od alkoholu czy narkotyków.

  Wrzesień: w intencji rodziców, aby w wychowywaniu dzieci kierowali się przykazaniami Kościoła.

  Październik: prośmy o rozszerzanie się dzieła Różańca Rodziców i Dziadków, aby każde dziecko otrzymało od swoich rodziców błogosławieństwo, miłość i nieustanną modlitwę

  Listopad: w intencji rodziców, aby byli silni wiarą swych przodków

  Grudzień: w intencji rodziców, aby nie ulegali modom i namowom osób odciągających ich od Kościoła.


   

   


   

   

   

  Liturgiczna Służba Ołtarza
  Żywy Różaniec
  Chór Soli Deo
  Caritas
  Krąg Biblijny
  Domowy Kościół
  Schola
  Rodzina Szensztadzka
  Wspólnota Marana Tha
  Gaudete
  ministranci
  Rada Duszpasterska
  Apostołki Maryi
  LITURGIA NA DZIŚ
  http://niezbednik.niedziela.pl
  https://modlitwawdrodze.pl