STRONA GŁÓWNA    OGŁOSZENIA     GRUPY DUSZPASTERSKIE    KRONIKA    ROZWAŻANIA EWANGELII    KONTAKT  

 • PARAFIA
 • KANCELARIA
 • MSZE ŚWIĘTE
 • SAKRAMENTY
 • PORADNIA RODZINNA
 • GAZETKA PARAFIALNA
 • BIBLIOTECZKA PARAFIALNA
 • POLECAMY
 • Odwiedziło nas
  528420
  gości

   

  ŻYWY RÓŻANIEC

  Różaniec jest moją umiłowaną modlitwą.
  Modlitwą cudowną. Cudowną w swej prostocie
  i w swej głębi.
  (Jan Paweł II)

  Wspólnota Żywego Różańca przy Parafii pw. św. Faustyny w Rotmance powstała w 1999 roku z inicjatywy Księdza Proboszcza:

  • pierwsza róża powstała w marcu 1999 roku. Gromadziła się ona na modlitwie jeszcze w kaplicy przy ul. Topolowej – w najpiękniejszej katedrze garażowej świata. Jej patronką została św. Faustyna Kowalska;
  • druga róża powstała w czerwcu 1999 roku, czyli trzy miesiące po pierwszej róży - taka była potrzeba modlitwy wśród sióstr naszej parafii. Patronką tej róży jest św. Cecylia;
  • trzecia róża powstała w 2000 roku. Jej patronką jest św. Barbara;
  • czwarta róża powstawała w 2002 i 2003 roku. Jej patronką jest św. Monika;
  • piąta róża została utworzona w 2017 roku. Jej patronami są Dzieci Fatimskie i św. Stanisław Kostka. Jest to róża, która w sposób szczególny modli się za dzieci;
  • szósta róża powstała w 2018 roku. Jest to róża męska, a jej patronem jest św. Józef;
  • siódma róża i ósma róża to róże dziecięce. Powstały one w październiku 2023 roku. Ich patronami są bł. Carlo Acutis oraz św. Hiacynta.

  Współczesność, czyli co robimy?

  Pielgrzymujemy po sanktuariach maryjnych, aby uczyć się od Maryi trwania przy Chrystusie. Podejmujemy modlitwę w intencjach Kościoła Powszechnego, Ojca Świętego, jak również w intencjach misyjnych. Prowadzimy Apele Jasnogórskie oraz trwamy na adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze piątki miesiąca i przy Grobie Jezusa w Wielki Piątek. Włączamy się również w przygotowanie ołtarza na Boże Ciało.

  Ciągle uczymy się Różańca, aby przez formację duchową odczytywać w swoim życiu tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne.

  Kiedy się spotykamy?

  Spotykamy się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 17.30 w kościele. Wówczas wymieniamy tajemnice oraz odmawiamy wspólnie różaniec. 

  Róże dziecięce spotykają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 9.50 w kościele.

  Dołącz do nas

  Do naszych szeregów zapraszamy wszystkich, którzy pragną włączyć się w łańcuch modlitwy różańcowej. Jeżeli czujesz w sercu taką potrzebę, przyjdź na nasze spotkanie lub zapytaj o nas ks. proboszcza.

  INTENCJE PAPIESKIE NA 2024 ROK

  Styczeń – módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i okazywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego

  Luty – módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno po względem medycznym, jak i ludzkim

  Marzec – módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem

  Kwiecień – módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata

  Maj – módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii

  Czerwiec – módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia

  Lipiec – módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei

  Sierpień – módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym

  Wrzesień – módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy

  Październik – módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich

  Listopad – módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca

  Grudzień – módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei

   

  INTENCJE RÓŻY MODLĄCEJ SIĘ ZA DZIECI NA 2024

  Styczeń ‒ módlmy się w intencji wszystkich dorosłych, aby podejmując ważne decyzje, pamiętali o dzieciach, które będą się zmagać z konsekwencjami tych decyzji.

  Luty ‒ módlmy się w intencji opiekunów dzieci niepełnosprawnych, aby Jezus dawał im siłę, cierpliwość i wytrwałość.

  Marzec ‒ módlmy się intencji księży i osób konsekrowanych pracujących z dziećmi i młodzieżą, aby w tych trudnych czasach Duch Święty zsyłam na nich natchnienie, dzięki któremu dotrą do swoich podopiecznych.

  Kwiecień ‒ módlmy się za samotne matki, aby znajdowały oparcie w Bogu i wychowywały dzieci zgodnie z przykazaniami Kościoła.

  Maj ‒ módlmy się za rodziców chorujących na depresję, aby Jezus uleczył ich rany i przywiódł do wyzdrowienia.

  Czerwiec ‒ módlmy się za wszystkie dzieci, które wątpią w istnienie Boga, aby Jezus otoczył je w sposób szczególny swoją uzdrawiającą miłością.

  Lipiec ‒ módlmy się za członków naszej róży, aby przekonani o mocy modlitwy różańcowej wytrwale dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, odmawiali kolejne tajemnice różańca.

  Sierpień ‒ módlmy się za rodziny przebywające na wakacjach, aby spędzając czas na wypoczynku, nie zapominały o Bogu i niedzielnej Eucharystii.

  Wrzesień ‒ módlmy się za powracające do szkoły dzieci i młodzież, aby Duch Święty pomagał im w trudnych chwilach przełamywać własne ograniczenia.

  Październik ‒ módlmy się za wszystkich rodziców, którzy są przeciwnikami Kościoła katolickiego. Niech Maryja bez grzechu poczęta wstawia się za nimi u Ojca Niebieskiego.

  Listopad ‒ módlmy się za młodzież narażoną w szczególny sposób na utratę wiary. Niech dobry Bóg wskazuje jej właściwe ścieżki w życiu.

  Grudzień ‒ módlmy się za dzieci, które w tym roku przyszły na świat, aby swoim życiem dawały świadectwo wiary chrześcijańskiej.


  INTENCJA RÓŻY MĘSKIEJ

  Róża męska modli się za papieża Franciszka oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

  INTENCJA RÓŻ DZIECIĘCYCH

  Róże dziecięce modlą się za swoich rodziców.


   

   


   

   

   

  Liturgiczna Służba Ołtarza
  Żywy Różaniec
  Chór Soli Deo
  Caritas
  Krąg Biblijny
  Domowy Kościół
  Schola
  Rodzina Szensztadzka
  Wspólnota Marana Tha
  Gaudete
  ministranci
  Rada Duszpasterska
  Apostołki Maryi
  Rycerze Kolumba
  LITURGIA NA DZIŚ
  http://niezbednik.niedziela.pl
  https://modlitwawdrodze.pl