STRONA GŁÓWNA    OGŁOSZENIA     GRUPY DUSZPASTERSKIE    KRONIKA    ROZWAŻANIA EWANGELII    KONTAKT  

 • PARAFIA
 • KANCELARIA
 • MSZE ŚWIĘTE
 • SAKRAMENTY
 • PORADNIA RODZINNA
 • GAZETKA PARAFIALNA
 • BIBLIOTECZKA PARAFIALNA
 • WARSZTATY RODZINNE
 • POLECAMY
 • Odwiedziło nas
  325872
  gości

   

  ŻYWY RÓŻANIEC

  Różaniec jest moją umiłowaną modlitwą.
  Modlitwą cudowną. Cudowną w swej prostocie
  i w swej głębi.
  (Jan Paweł II)

  Wspólnota Żywego Różańca przy Parafii pw. św. Faustyny w Rotmance powstała w 1999 roku z inicjatywy Księdza Proboszcza:

  • pierwsza róża powstała w marcu 1999 roku. Gromadziła się ona na modlitwie jeszcze w kaplicy przy ul. Topolowej – w najpiękniejszej katedrze garażowej świata. Jej patronką została św. Faustyna Kowalska;
  • druga róża powstała w czerwcu 1999 roku, czyli trzy miesiące po pierwszej róży - taka była potrzeba modlitwy wśród sióstr naszej parafii. Patronką tej róży jest św. Cecylia;
  • trzecia róża powstała w 2000 roku. Jej patronką jest św. Barbara;
  • czwarta róża powstawała w 2002 i 2003 roku. Jej patronką jest św. Monika;
  • piąta róża została utworzona w 2017 roku. Jej patronem jest św. Stanisław Kostka. Jest to róża, która w sposób szczególny modli się za dzieci;
  • szósta róża powstała w 2018 roku. Jest to róża męska, a jej patronem jest św. Józef.

  Współczesność, czyli co robimy?

  Pielgrzymujemy po sanktuariach maryjnych, aby uczyć się od Maryi trwania przy Chrystusie. Podejmujemy modlitwę w intencjach Kościoła Powszechnego, Ojca Świętego, jak również w intencjach misyjnych. Prowadzimy Apele Jasnogórskie oraz trwamy na adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze piątki miesiąca i przy Grobie Jezusa w Wielki Piątek. Włączamy się również w przygotowanie ołtarza na Boże Ciało.

  Ciągle uczymy się Różańca, aby przez formację duchową odczytywać w swoim życiu tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne.

  Kiedy się spotykamy?

  Spotykamy się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 17.30 w kościele. Wówczas wymieniamy tajemnice oraz odmawiamy wspólnie różaniec. 

  Dołącz do nas

  Do naszych szeregów zapraszamy wszystkich, którzy pragną włączyć się w łańcuch modlitwy różańcowej. Jeżeli czujesz w sercu taką potrzebę, przyjdź na nasze spotkanie lub zapytaj o nas ks. proboszcza.

  INTENCJE PAPIESKIE NA 2022 ROK

  Styczeń

  Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

  Luty

  Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych, dziękując im za ich misję i odwagę, aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

  Marzec

  Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

  Kwiecień

  Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

  Maj

  Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

  Czerwiec

  Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

  Lipiec

  Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

  Sierpień

  Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

  Wrzesień

  Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

  Październik

  Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

  Listopad

  Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

  Grudzień

  Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

   

  INTENCJE RÓŻY MODLĄCEJ SIĘ ZA DZIECI NA 2022 ROK

  Styczeń: Prośmy o rozwój tej formy modlitwy, jaką jest nasza Róża, aby jak najwięcej dzieci i rodziców doświadczało jej zbawiennych skutków.

  Luty: Za rodziców dzieci chorujących na depresję, żeby Bóg dał im siłę, aby mogli walczyć o swoje dzieci do końca.

  Marzec: Za dzieci, które chcą popełnić samobójstwo, aby uwierzyły, że Bóg daje siłę do zniesienia wszelkich przeciwności.

  Kwiecień: Za rodziców dzieci, które popełniły samobójstwo, aby nie zatracili wiary.

  Maj: Za dzieci odnoszące duże sukcesy, aby potrafiły każde zwycięstwo oddać Bogu.

  Czerwiec: Za dzieci wyśmiewane i terroryzowane przez rówieśników, aby Bóg nawrócił ich oprawców.

  Lipiec: O nawrócenie rodziców, którzy odeszli z Kościoła i wypisali swoje dzieci z lekcji religii.

  Sierpień: Prośmy, aby Miłosierny Bóg usunął złe skutki grzechów popełnionych przez rodziców.

  Wrzesień: Prośmy Boga o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki mogą dosięgać nasze dzieci i rodziny.

  Październik: Prośmy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości i Miłosierdzia.

  Listopad: Módlmy się, aby Bóg chronił dzieci i wnuki płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te, które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu, skieruje na drogę nawrócenia.

  Grudzień: Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny prośmy o łaskę ochrony dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich.

   

  INTENCJA RÓŻY MĘSKIEJ

  Róża męska modli się za papieża i kapłanów.

   


   

   


   

   

   

  Liturgiczna Służba Ołtarza
  Żywy Różaniec
  Chór Soli Deo
  Caritas
  Krąg Biblijny
  Domowy Kościół
  Schola
  Rodzina Szensztadzka
  Wspólnota Marana Tha
  Gaudete
  ministranci
  Rada Duszpasterska
  Apostołki Maryi
  LITURGIA NA DZIŚ
  http://niezbednik.niedziela.pl
  https://modlitwawdrodze.pl