STRONA GŁÓWNA    OGŁOSZENIA     GRUPY DUSZPASTERSKIE    KRONIKA    ROZWAŻANIA EWANGELII    KONTAKT  

 • PARAFIA
 • PATRONKA
 • KSIĘŻA
 • RADA PARAFIALNA
 • FILMOWA HISTORIA PARAFII
 • BUDOWA KOŚCIOŁA
 • KONTAKT
 • KANCELARIA
 • MSZE ŚWIĘTE
 • SAKRAMENTY
 • PORADNIA RODZINNA
 • GAZETKA PARAFIALNA
 • BIBLIOTECZKA PARAFIALNA
 • POLECAMY
 • Odwiedziło nas
  418086
  gości
  ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA 


  Miłość rzeczy małe umie

  zamieniać na rzeczy wielkie.  Święta Faustyna Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec. Była trzecim z dziesięciorga dzieci. Gdy miała 20 lat, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Miłosierdzia. W następnym roku przyjęła habit i otrzymała imię zakonne Maria Faustyna.


  W 1931 roku siostra Faustyna otrzymała od Pana Jezusa pierwsze przesłanie orędzia Miłosierdzia, które miała rozpowszechnić na całym świecie. Jezus poprosił ją, aby stała się apostołką i sekretarką Bożego Miłosierdzia, wzorem, jak być miłosiernym dla bliźnich, i narzędziem do ponownego ujawnienia Bożego planu dla świata. W codziennym życiu miała nieść innym radość i pokój, zachęcić ludzi do zawierzenia Jezusowi i w ten sposób przygotować świat na Jego powtórne przyjście.


  Zadanie to nie zapowiadało się łatwo. Całe życie siostry Faustyny, na wzór życia Jezusa, miało stać się ofiarą – życiem oddawanym za innych. Święta Faustyna ochoczo ofiarowała Chrystusowi swe cierpienia i łączyła się z Jego cierpieniem na przebłaganie za grzechy ludzi. W 1934 roku, na wyraźne polecenie swego kierownika duchowego, a potem też samego Zbawiciela, zaczęła prowadzić dziennik duchowy. Chociaż była zalękniona i przekonana o swej niegodności, przez następne cztery lata zapisywała w nim wszystkie objawienia i doświadczenia mistyczne, a także własne myśli, modlitwy i akty wznoszone ku Bogu. Tak powstała licząca 600 stron książka, w której prostym językiem została powtórzona i wyjaśniona ewangeliczna opowieść o miłości Boga do swego ludu, podkreślająca przede wszystkim konieczność zawierzenia Bogu i pozwolenia Mu na pełne miłości działanie w naszym życiu. Dzienniczek stanowi również wspaniały przykład tego, jak odpowiedzieć na Boże Miłosierdzie, i jak okazywać Miłosierdzie bliźnim.


  Życie św. Faustyny opierało się na głębokiej pokorze, czystości intencji, pełnym miłości posłuszeństwie woli Bożej i naśladowaniu cnót Najświętszej Maryi Panny. Jej szczególne nabożeństwo do Matki Bożej oraz do sakramentu Eucharystii i pojednania dawało jej siłę do znoszenia wszelkich cierpień i ofiarowania ich Bogu dla dobra Kościoła i w intencji tych, którzy szczególnie potrzebują Bożego Miłosierdzia: wielkich grzeszników i konających.


  Faustyna pisała i cierpiała w milczeniu, tylko jej spowiednik i przełożone wiedzieli, że w jej życiu dzieje się coś niezwykłego. Kiedy na skutek choroby płuc zmarła w 1938 roku, nawet jej najbliższe towarzyszki nie potrafiły ukryć zdziwienia, dowiedziawszy się, jak wielkie cierpienia i jak głębokie doświadczenia mistyczne były udziałem ich współsiostry, zawsze tak pogodnej i pokornej. Święta Faustyna wzięła sobie głęboko do serca polecenie Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36), a także wskazówki swego spowiednika, który polecał jej postępować w ten sposób, aby każdy, z kim się spotka, odchodził radosny i pełen pokoju.


  Orędzie otrzymane przez siostrę Faustynę Kowalską przekazywane jest już na całym świecie. Kościół uznał w niej świętą – została kanonizowana w dniu 30 kwietnia 2000 roku, a jej Dzienniczek stał się powszechnie czytanym podręcznikiem Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Zapewne nie zdziwiłoby to jej, przecież Jezus zapowiedział, że Orędzie o Miłosierdziu Bożym rozpowszechni się na całym świecie i przyniesie wiele dobra duszom – właśnie dzięki jej pismom.

  Liturgiczna Służba Ołtarza
  Żywy Różaniec
  Chór Soli Deo
  Caritas
  Krąg Biblijny
  Domowy Kościół
  Schola
  Rodzina Szensztadzka
  Wspólnota Marana Tha
  Gaudete
  ministranci
  Rada Duszpasterska
  Apostołki Maryi
  Rycerze Kolumba
  LITURGIA NA DZIŚ
  http://niezbednik.niedziela.pl
  https://modlitwawdrodze.pl